Çekmiş olduğunuz fotoğrafları teşhir edemezsiniz !..

    Çekmiş olduğunuz fotoğrafları Stüdyonuzda vitrin ve duvar da sergilemek ya da sosyal medyada paylaşmak için müşterinizden izin almanız gerekmektedir. Bu hususta birkaç örnek kararları sizin dikkatinize sunuyoruz:

-Meslek odaları tarafından düzenlenen ücret tarifesinin not bölümlerinde çekilen fotoğraflar vitrinde sergilenir şeklinde bir ibare bulunmamaktadır. Her ne kadar Medeni Kanunda açıkça belirtilmemişse de KİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ (RESİM, FOTOĞRAF, VİDEO VS.) TEREDDÜTSÜZ OLARAK KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

    “Kimse kötü maksadı olmasa, hatta diğerine şöhret temini gibi menfaati için de olsa AÇIK MUVAFAKATİ OLMADAN PORTRESİNİ TEŞHİR EDEMEZ, “BİR KİMSENİN RESMİNİ BİR FOTOĞRAFÇIYA ÇEKTİRMESİ FOTOĞRAFÇININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI TEŞHİR VEYA NEŞİR ETMESİNE MÜSAADEYİ TAZAMMUM ETMEZ.” demektedir.

    TCK, Borçlar kanunu ve FSEK’na göre; kişinin fotoğrafı, doğrudan O’nun kişilik haklarıyla ilgilidir. RIZASI OLMAKSIZIN TEŞHİR VE UMUMA ARZ EDİLEMEZLER. Hatta kişinin suretini temsil eden fotoğrafların “eser” niteliğinde olması bile gerekmez. Bu ayrım çok önemli. Fotoğrafın korunmasında temel koşul sanatsal değeriyken, portre fotoğraflarında böyle bir değer aranmaksızın KİŞİNİN SURETİNİN DOĞRUDAN ŞAHSİ HAKLARI İLE İLGİLİ OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR.

    İzinsiz fotoğraf teşhiri konusunda ise aynen şu hususları dile getirmektedir:

    “Bir kimsenin FOTOĞRAFININ TEŞHİRİ VEYA NEŞRİ o kimsenin telif hakkına tecavüz olmadığı için, kanun resmi tasvir edilen kimseye faili aleyhine BK.49, MK.24 hükümlerine TEVFİKAN DAVA AÇMAK salahiyeti vermektedir. Bu halde, hâkim fotoğrafın (…) NEŞRİNİ YASAK edebilir, FOTOĞRAFIN İMHASINA, RESİM SAHİBİNE VERİLMESİNE karar verebilir, mütecavizin bir kusuru da varsa, mesela fotoğrafın teşhiri (…) teşhirindeki hususiyet itibariyle şahsı için üzüntü kaynağı olabileceğini anlamış olması lazım geliyorsa, kusurunun ve sebep olduğu üzüntünün şiddeti ile mütenasip BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDER. (…) Ceza Kanununun 197 ve 199 (Yeni TCK:134, 139 ve 140) maddeleri sahibinin rızası olmadan… BİR PORTRENİN TEŞHİRİ İLE SAHİBİNİN SIR MAHİYETİNDE BİR HUSUSİYETİ İFŞA EDİLMİŞ İSE FAİL CEZALANDIRILIR.”

Sonuç; Fotoğraflarını vitrine konu ettiği kişilerden yasal ağrıtılmıştır. Vitrine koyacağınız ya da sosyal medyada paylaşacağınız fotoğraflar için mümkünse izin almak hem sizin hem de müşterinizin rahat etmesi için iyi olacaktır.

Bir yorum yazın

Bizi arayın