FIAP ÜNVANLARI

 Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu – FIAP tarafından verilen fotoğraf unvanları nedir? Anlamları nedir? Biliyor musunuz?

FIAP’ın fotoğraf sanatçılarının katıldıkları FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda elde ettiklere başarılara ve aldıkları puanlara göre verdiği unvanlar;

Artist FIAP  = AFIAP

Excellence FIAP = EFIAP

Excellence FIAP Bronze = EFIAP/b

Excellence FIAP Silver = EFIAP/s

Excellence FIAP Gold = EFIAP/g

Excellence FIAP Platinum = EFIAP/p

Master FIAP = MFIAP

  Bunların dışında iki tane daha unvan var ki, bu unvanlar fotoğraf sanatçılarının FIAP’a ve genel olarak fotoğraf sanatına yaptıkları katkılar değerlendirilerek FIAP tarafından onursal olarak verilir.

Excellence FIAP for Services Rendered = ESFIAP

Honorary Excellence FIAP = HonEFIAP

ARTIST FIAP unvanı (AFIAP), fotoğrafçıların FIAP patronajlı yarışmalarda elde edecekleri puanlarla alabilecekleri ilk unvandır. Bunun için fotoğrafçının ilk sergileme puanı aldığı günden itibaren en az 1 yıl geçmesi gerekir. Fotoğrafçının en az 8 farklı ülkede, en az 15 FIAP patronajlı yarışmada, en az 15 farklı fotoğrafla, en az 40 ödül veya sergileme alması gerekmektedir.

Bu koşulları yerine getiren fotoğrafçı bağlı olduğu dernek aracılığı ile gerekli formları doldurarak FIAP’a başvuru yapar.

AFIAP unvanı alan fotoğrafçıya bir belge ve yeşil rozet verilir. Türkiye’de AFIAP unvanı almış 196 fotoğrafçı bulunmaktadır.

EXCELLENCE FIAP unvanı (EFIAP) için başvuru, AFIAP unvanı aldıktan en az 1 yıl sonra yapılabilir. Bunun için en az 20 farklı ülkede, FIAP patronajlı en az 30 yarışmada, en az 50 farklı fotoğrafla, en az 250 puan toplanması gerekmektedir. İlk unvanda olduğu gibi bu koşulları yerine getiren fotoğrafçı bağlı olduğu dernek aracılığı ile gerekli formları doldurarak FIAP’a başvuru yapar. EFIAP unvanı alan fotoğrafçıya bir belge ve kırmızı rozet verilir.

EFIAP unvanının diğer basamakları;

Excellence FIAP Bronze EFIAP/b :  En az 25 farklı fotoğrafla en az 75 puan

Excellence FIAP Silver EFIAP/s  :  En az 50 farklı fotoğrafla en az 150 puan

Excellence FIAP Gold EFIAP/g :  En az 100 farklı fotoğrafla en az 300 puan

Excellence FIAP Platinum EFIAP/p :  En az 200 farklı fotoğrafla en az 600 puan gerekmektedir.

Fotoğrafçı bu unvanlara birer yıl ara ile ve sırası ile başvuru yapabilir. Bu unvanları alan fotoğrafçılara bir belge ile birlikte EFIAP/b için bronz renkte, EFIAP/s için gümüş renkte, EFIAP/g için altın renginde, EFIAP/p için siyah platin renginde rozetler verilir.

Türkiye’de EFIAP unvanlı 45 fotoğrafçı vardır. Bunların içinde 4 tanesi EFIAP/b unvanına sahiptir; Kemal KAYA (2012), İbrahim YILMAZ (2012), Emel KARAKOZAK (2012), Murat ÜNAL (2014)

MASTER PHOTOGRAPHER OF FIAP unvanı (MFIAP), AFIAP ve EFIAP’tan sonra üçüncü basamaktır. MFIAP unvanına başvuru yapabilmek için EFIAP unvanı aldıktan sonra en az üç yıl geçmesi gerekir.

MFIAP unvanına başvuru yapan fotoğrafçı 1’den 20’ye kadar numaralandırılmış, 30cm X 40 cm boyutunda 20 fotoğrafı (siyah beyaz veya renkli olabilir), portfolyo tarzında bir sunumla, fotoğraf özgeçmişini de ilave ederek (FIAP’ın kabul ettiği dillerde yazılmış), gerekli formları da doldurarak FIAP’a göndermesi gerekir. MFIAP unvanı alabilmek için yarışmalarda puan toplama koşulu yoktur. MFIAP unvanı alan fotoğrafçıya bir belge ve sarı rozet verilir. Türkiye’de MFIAP unvanı olan tek fotoğrafçı vardır; Ali Rıza DEMİR (2014)

ESFIAP unvanı (Excellence for Services Rendered), FIAP’a ve fotoğrafa uzun yıllar hizmet etmiş kişilere FIAP tarafından verilen onursal unvandır. AFIAP, EFIAP, MFIAP unvanı alan kişilerin yanı sıra FIAP unvanı olmayan fotoğrafçılar da koşulları yerine getiriyorsa ESFIAP unvanı için atanabilirler. ESFIAP unvanı için başvuru ücretsizdir. ESFIAP unvanı verilmesine FIAP yönetim kurulu toplantısında karar verilir.

ESFIAP unvanı alan fotoğrafçıya bir belge ve siyah rozet verilir.

Türkiye’de bugüne kadar ESFIAP unvanı almış 6 fotoğrafçı bulunmaktadır; Mehmet BAYHAN (1980), Seyit Ali AK (1985), İbrahim AKYÜREK (1985), Kemal CENGİZKAN (1985), Sami GÜNER (1985) ve Engin ÇİZGEN (1990).

“Honorary Excellence FIAP” unvanı (HonEFIAP), FIAP unvanlarının en yükseğidir. FIAP yönetimi tarafından ESFIAP unvanı almış kişilere verilir. HonEFIAP unvanı verilecek kişi sayısı FIAP yönetimi tarafından belirli sayıda sınırlanmıştır. HonEFIAP unvanı alan fotoğrafçıya bir belge ve beyaz rozet verilir.

Türkiye’de bugüne kadar sadece 2 fotoğrafçıya HonEFIAP unvanı verilmiştir; Baha GELENBEVİ (1983) ve Mehmet BAYHAN (1983)

Not: Unvanlar ile ilgili bilgiler FIAP web sitesinden, Türkiye’de unvan sahibi fotoğrafçılar ile ilgili bilgiler TFSF web sitesinden alınmıştır.

Bir yorum yazın

Bizi arayın