GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI

Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) 3.üncü olağan genel kurul toplantısı 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 13:00’da, Toplantı Salonumuzda (Şükrü Tunar Kültür Merkezi Tepe Konferans Salonu) aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul toplantısı bir sonraki hafta çoğunluk aranmaksızın 28 Ocak 2020 günü saat 13:00’da aynı adreste yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Dernek üyelik ücretini ödemeyenlerin durumunun görüşülmesi,
8-Organ Seçimleri,
9-Dilek ve temenniler kapanış.

Bizi arayın