Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Açıklama

MADDE 1- TARAFLAR
Bu sözleşme Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (EDFOD) ile (EDFOD olarak anılacaktır) www.edfod.org’dan fotoğraf semineri, fotoğraf atölyesi ya da fotoğraf gezisi satın alan, dernek üyelik aidatını ödeyen, bağış yapan internet kullanıcısı (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında hazırlanmış olup, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğü girmiştir. 

Her EDFOD ALICISI, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın EDFOD’a ait http://www.edfod.org internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı web sitesinde nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve hizmetin kullanımıyla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, yararlanma koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.edfod.org sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- Sözleşme Konusu Hizmet / Ödeme / Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan hizmet / hizmetlerin cinsi ve türü, süresi, içeriği, satış bedeli, ödeme şekli, yararlanacak kişi, fatura bilgileri www.edfod.org sitesinde ayrı ayrı belirtilecektir. 

Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Kayıt olunan seminer, atölye, gezi vb hizmetlerde ALICI tarafından doğru bilgilendirmeme sonucu ortaya çıkacak bir sonuçtan ALICI sorumludur. Verilen bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

EDFOD gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. EDFOD kayıtta sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında EDFOD ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa EDFOD, her iki tarafın da zarar görmemesi için kaydı iptal eder.

MADDE 4- EDFOD’un Hak ve Yükümlülükleri
4.1. EDFOD, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.edfod.org sorumlu değildir. Buna istinaden EDFOD, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı EDFOD’dan hak iddiasında bulunamaz.

4.3. http://www.edfod.org’den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile seminer, atölye ve gezilere kayıt yapılabilir, aidat ödenebilir . Kayıtların işleme alınma zamanı, kaydın web sitesinden yapıldığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. 

MADDE 5- ALICI’nın Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı, kayıt olmakla birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. Alıcı, http://www.edfod.org internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, hizmetin yerine getirilmesi koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet kayıt ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.edfod.org kayıt / ödeme / kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.5. Alıcı, aldığı hizmetten “caymak” istemesi durumunda ne surette olursa olsun eğitimler sırasında verilmiş dokümanları, herhangi bir eğitim aracını, hizmet ile ilgili promosyon ürünlerini iade anında fatura aslı ile birlikte iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6.Ücretlendirme ve Geri Ödeme
* ALICI kayıt olmak istediği seminer, atölye, gezinin ilgili web sayfasından ücreti görüp, onaylanması halinde iyzico.com sistemiyle kredi kartıyla ödeme gerçekleştirir. Ödeme işlemi bittikten sonra ALICI o hizmete kayıt olunmuş sayılır. Ödeme işlemi bitmeden hiçbir şekilde ALICI kayıt olmuş sayılmaz. 

* www.edfod.org’un önceliği katılımcı memnuniyetidir. Bu amaçla, ALICI kayıt olduğu tüm seminer ve atölyelerin ilk oturumundan sonra eğer memnun kalmazsa, her ne sebepten olursa olsun ödediğini ücreti geri alabilir. Geri ödeme kullanıcı kredi kartı üzerinden yapılır. Bankalardan doğan gecikme için www.edfod.org sorumlu tutulamaz. 

* Seminer ya da atölye başlangıç tarihinden 1 hafta geçtikten sonra herhangi bir bildirimde bulunmayan ALICI derslere devam edecek ve iade hakkında vazgeçmiş kabul edilecektir

MADDE 7. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.edfod.org işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.edfod.org için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.edfod.org’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.edfod.org’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Edremit Mahkemeleri ve Edremit İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 9. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme ALICI hizmet alımını tamamlayıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, ALICININ hizmet alımının tamamlanması halinde sona ermiş sayılacaktır.

www.edfod.org, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle www.edfod.org’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK 
10 (on ) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Bizi arayın